Ilan i Europaparlamentet

Ledamot

  • EMPL Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Suppleant

  • BUDG Budgetutskottet
facebook Twitter Email