CV

Ilan De Basso (S) är uppvuxen i Stockholm och Örebro. Han flyttade till Jönköping i slutet av 90-talet och har bland annat arbetat som utredare, samt på Rädda Barnen och Arbetsförmedlingen. Sedan 2010 är han kommunalråd i Jönköpings kommun där han bland annat ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och omsorgsfrågor. Han är ordförande i Koncernstyrelsen Rådhus AB och är ledamot i SKR:s Kultur och Fritidsberedning. Sedan 2013 är han ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.

Ilan De Basso (S) tillträder som Europaparlamentariker efter att Johan Danielsson (S) lämnade parlamentet den 30 november. Ilan kommer att officiellt väljas in i mitten av december.

facebook Twitter Email